admin avatar admin
25 lutego 2019

Cała Polska strefą inwestycyjną. To się dzieje naprawdę

Samorządy, biznesmeni, małe, średnie i wielkie firmy zostali włączeni do wielkiej strefy proinwestycyjnej. Stało się to dzięki Polskiej Strefie Inwestycji.

Nie ma zdaje się lepszej zachęty inwestycyjnej niż ulgi podatkowe. Do niedawna jednak skorzystanie z takiej pomocy publicznej przez przedsiębiorców było obwarowane wieloma kryteriami. Jednym z głównych było to, że inwestycja musi być prowadzona np. w strefie ekonomicznej. Strefy miały w ręku prawo do ulg, magnesu dla biznesu.

Teraz warunek obecności w strefie nie jest już konieczny. Dzięki ustawie o wspieraniu inwestycji (z 10 maja 2018 r.) teren całej Polski stał się strefą ekonomiczną. To oznacza, że na zwolnienia podatkowe (z CIT lub PIT) mogą liczyć niemal wszystkie przedsiębiorstwa zaczynające działalność, poszerzające ją lub zmieniające jej charakter, na terenie całego kraju.

Trzeba zaznaczyć, że nowe prawo nie szkodzi firmom już w strefach ekonomicznych działających. Nabyte już przez te przedsiębiorstwa prawa pozostają w mocy maksymalnie do 2026 roku.

Ale do rzeczy? Kto konkretnie może liczyć na ulgi podatkowe? Niemal wszyscy, bo z takiej formy pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy zakładający nowe firmy, zwiększający możliwości produkcyjne swoich fabryk, poszerzający ofertę produkcyjną czy zmieniający profil działalności.

Ustawa nie pozwala takiej pomocy przyznać wybranym branżom jak: tytoniowa, alkoholowa, hutnicza czy stalowa.

Warto nad tą ofertą poważnie się zastanowić, bo zwolnienie podatkowe obowiązuje od 10 do 15 lat a jego wielkość może wynieść od 10 proc. (Warszawa) do nawet 50 procent (województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie warmińsko – mazurskie) poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jako, że cała Polska stała się wielką strefą ekonomiczną, to o przyznaniu ulgi decydują zarządy poszczególnych stref (nawet jeśli teren inwestycji nie jest formalnie w strefie). Przedsiębiorcy chcący ustalić, która ze stref odpowiada za jego teren może zgłosić się z pytaniami do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.